Zakelijke dienstverleners

"Het succes van zakelijke dienstverleners wordt mede bepaald door
de kwaliteit en transparantie van de interne organisatie.
Toezichthouders spelen hierbij een belangrijke, stimulerende rol"

Hoe ziet uw eigen interne beheersing eruit? Niet alleen accountantskantoren, maar ook bijvoorbeeld trustkantoren, belastingadvieskantoren, assurantietussenpersonen, banken en verzekeraars hebben te maken met toezicht op interne processen. Wet- en regelgeving is onder andere gericht op het opzetten en handhaven van ethische normen, het accepteren en continueren van relaties met opdrachtgevers, het personeelsbeleid, de uitvoering van opdrachten en kwaliteitsbewaking. Een volledige en transparante AOIC waarborgt de kwaliteit en continuïteit van uw kantoor op lange termijn.

AOIC.nl is een online toepassing die de interne beheersing van zowel uw kantoor als van uw klanten op een efficiënte en effectieve manier vastlegt. Veilig, toegankelijk en flexibel. Als zakelijke dienstverlener kunt u AOIC.nl dus op twee manieren inzetten:

  • Interne kwaliteitsbewaking van uw eigen kantoor;
  • Vastleggen en toetsen van de werking van de AOIC van uw klanten.


Toezicht

Kwaliteitseisen voor iedere zakelijke dienstverlener zijn fors aangescherpt. Daarbij verwachten toezichthouders dat u tegenwoordig zelf een gedegen beoordeling uitvoert van de effectiviteit van uw AOIC. De kern van het huidige toezicht is dan ook gebaseerd op "laat het maar zien" en "toon het maar aan".

btn-meerweten-ondernemers-10stappen contact