Verbetering en beleving

Verbetering

Het vastleggen van alle processen en bijhorende activiteiten in een AOIC is een boeiend proces. Hoe een organisatie een dergelijk project aanpakt en hoe de inhoud er precies uit moet zien, is onder andere afhankelijk van de grootte van een organisatie. Daarnaast speelt de gedragscultuur een rol, evenals de hoeveelheid kennis en vaardigheden van management en werknemers.

Offline geschreven handboeken AOIC eindigen vaak ergens 'stoffig op de bovenste plank'. Zonde dus van de tijdsinvestering. Effectieve verbetering van bedrijfsprocessen bereikt een organisatie alleen als de administratieve organisatie en interne controle een integraal onderdeel is van de organisatie. Als iedereen de AOIC echt beleeft.

Beleving

AOIC.nl is de oplossing om die beleving te bereiken. De oplossing voor het beschrijven, onderhouden en toetsen van de interne beheersingsomgeving. De oplossing ook om effectieve verbetering van bedrijfsprocessen na te streven. Slimme zoekstructuren in een online omgeving zorgen voor een snel inzicht in de opzet en structuur van bedrijfsprocessen, risico's en taken en verantwoordelijkheden van de betrokken werknemers.

De online AOIC-omgeving maakt ook tijdige en snelle wijzigingen mogelijk. Geen ellenlange projecten meer om aanpassingen te verwerken in offline versies van een handboek AOIC. Alle veranderingen binnen en buiten een organisatie zijn adequaat te implementeren in AOIC.nl.

Lees hier meer over de toegevoegde waarde van AOIC.nl.