Toegevoegde Waarde AOIC.nl

AOIC.nl voor een geoliede administratieve organisatie

AOIC.nl is een online toepassing om de administratieve organisatie en interne controle op een slimme, flexibele en duidelijke manier vast te leggen. Het voorziet belanghebbenden als bestuursleden, directie, management, werknemers, controllers en accountants in hun behoefte aan:

 • Heldere en eenduidige procesbeschrijvingen;
 • Omschrijving van taken, verantwoordelijkheden en rollen op functie- en afdelingsniveau;
 • Inzicht in risico’s en maatregelen van interne controle;
 • Kwaliteitsverbetering, -toetsing en voortgangsbewaking;
 • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle.

Voor kleine organisaties is een geoliede administratieve organisatie belangrijk bij een eventuele bedrijfsopvolging. Voor grotere organisaties en instellingen speelt een AOIC een prominente rol in kwaliteitsbeheersing en –bewaking. Een goede en actuele beschrijving van de administratieve organisatie is altijd van grote waarde. Met dit gegeven is AOIC.nl ontwikkeld door ervaren registeraccountants. Dat maakt deze online toepassing bij uitstek geschikt voor iedere organisatie.

HNW

Vanuit organisatiekundige hoek is AOIC.nl eveneens een interessant instrument. Denk bijvoorbeeld aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW). Hierin staat meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid voor werknemers centraal. Voor managers brengt dit met zich mee dat zij meer moeten sturen op output. Duidelijk in kaart gebrachte interne processen met bijhorende interne controle, bieden in dit opzicht een belangrijk houvast.

AOIC.nl garandeert iedere organisatie:

 • Dataopslag in een veilige omgeving;
 • Altijd en overal via internet beschikbaar;
 • Flexibel en eenvoudig in te richten;
 • Aparte beheer- en gebruikersrollen;
 • Persoonlijke inlogcodes met verschillende autorisatielevels;
 • Bestanden en documenten uploaden en koppelen aan processen, taken en activiteiten;
 • Toegang voor externe accountants in online beheersingsomgeving.