AOIC

Een goed georganiseerde organisatie is een aantrekkelijke organisatie.

  • Tevreden klanten? Beperk creditfacturen, stuur meteen de juiste factuur.
  • Betrokken en gemotiveerd personeel? Gun werknemers heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden.
  • Echte samenwerking met accountants? Zorg voor een goede administratieve organisatie.

Een goed georganiseerde organisatie krijgt loyale klanten, betrokken personeel en een prima samenwerking met haar externe accountant, die in het kader van zijn controle kan steunen op de kwaliteit van de interne beheersing. Dat maakt een organisatie in alle opzichten echt onderscheidend. Slimme processen, prima inzicht in risicofactoren en interne controle zorgen voor een solide basis.

Iedere organisatie wil efficiënt en effectief zijn en haar doelen bereiken met optimale inzet van mensen en middelen.

Om een organisatie goed te kunnen besturen en om verantwoording af te kunnen leggen aan verschillende belanghebbenden, is informatie nodig. De interne processen voorzien in die informatie.