Privacyverklaring

Pro Management Software B.V., KvK nummer 76704734, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pro Management Software B.V.| Lijstersingel 15 | 2902 JD Capelle aan den IJssel |  +31 10 451 76 76

De Functionaris Gegevensbescherming van Pro Management Software B.V. is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Management Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • Bankrekening nummer
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Management Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Pro Management Software B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Management Software B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Management Software B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Management Software B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Management Software B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Management Software B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pro Management Software B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Management Software B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pro Management Software B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Management Software B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Foutmelding

Deze pagina kan helaas niet worden gevonden.

Informatie kosten AOIC.nl

Aantal gebruikers
per AOIC-omgeving*

Eenmalig
per organisatie

Maandelijkse kosten
per AOIC-omgeving

   Maximaal 5

€ 750,00

€ 25,00

   Maximaal 10

€ 1.000,00

€ 45,00

   Maximaal 25

€ 1.500,00

€ 100,00

   Maximaal 50**

€ 2.000,00

€ 150,00

* Per juridische entiteit  
** Boven 50 personen: offerte op maat

Alle bovengenoemde prijzen zijn vermeld exclusief 21% BTW

AOIC Academy

 • pic1De AOIC Academy richt zich op die mensen die dagelijks betrokken zijn bij het inrichten en verbeteren van bedriijfsprocessen, nadenken over het managen van bedrijfsrisico’s en werken aan het neerzetten van een robuust interne controle raamwerk.

  Doelgroep

  Administratieve medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, projectleiders, junior consultants, backoffice medewerkers.

  Complexiteit

  medium

 • Elke week behandelen we één thema. De onderwerpen sluiten aan op de actualiteit. Wij zijn mening dat het delen van kennis door de groep zelf, door de deelnemers, door mensen uit de praktijk, zeer waardevol is. De training wordt zo ingestoken dat er maximale ruimte is voor eigen inbreng en groepsdiscussies.

  Hoewel ProManagement en Coney samen de oplossing AOIC.nl in de markt zetten is de training nadrukkelijk geen AOIC.nl training, maar staat de actualiteit en aanpak rondom het inrichten van een AOIC raamwerk centraal.

  De vijf thema’s zijn:

  • Risico’s en Maatregelen van Interne Controle
  • Horizontaal Toezicht , de Belastingdienst en impact op AOIC
  • Verdieping IT controls
  • Bewaken, verbeteren van AOIC, hoe organiseer ik dit
  • Ethiek, keuzes maken, signaleren, is dit ook AOIC
 • Risico's en Maatregelen van Interne Controle

  We gaan hierbij in op de relatie tussen enerzijds ondernemingsrisico's en -kansen en anderzijds de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC). Welke waarborgen zijn er rondom het behouden van kennis en ervaring rondom de financiële processen? Hoe wordt nu de kwaliteit van uitvoering van taken en verantwoordelijkheden binnen bedrijfsprocessen gemeten? Hoe worden kansen in kaart gebracht? Welke waarborgen zijn er nu rondom de betrouwbaarheid van de (financiële) informatie en hoe actief wordt er nagedacht over naleving van relevante wet- en regelgeving. Zomaar een aantal vragen waar we met elkaar over zullen brainstormen.

  Wij geloven in het succes van focus op risico's en kansen, beide in relatie tot de kracht van de interne organisatie.

  Horizontaal Toezicht, de Belastingdienst en impact op AOIC

  Brief staatssecretaris van Financiën 8 april 2005 aan Tweede Kamer, kamerstuk 29 643 nr. 4:

  'Bij horizontaal toezicht gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en het vastleggen en naleven van wederzijdse afspraken. De onderlinge verhoudingen en communicatie tussen burger en overheid verschuiven daarmee naar een meer gelijkwaardige situatie. Horizontaal toezicht sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waar eigen verantwoordelijkheid van de burger gepaard gaat met het gevoel dat handhaving van het recht ook een groot goed is'. Mooie woorden, maar wat betekent dat concreet voor uw organisatie?

  Verdieping IT controls

  Wanneer we het over bedrijfsgegevens hebben, spreken we al snel over 'data'. De informatievoorziening is in hoog tempo gedigitaliseerd en het einde is nog niet in zicht. Dit alles heeft uiteraard invloed op de AOIC in uw organisatie. Het maakt het zowel complexer als makkelijker. In het MKB is weinig belangstelling voor ICT als het gaat om wat er "onder de motorkap" gebeurt. Toch willen we hier een keer wat langer bij stil staan. Met gezond verstand.

  Bewaken, verbeteren van AOIC, hoe organiseer ik dit

  Een gebalanceerde AOIC is als Yin Yang. Gezond verstand is belangrijk, maar ook onderhoud en continue aanscherping. De kwaliteit van de interne procedures, de effectiviteit van interne controlemaatregelen en de wijze van inzicht in risico's en kansen moeten periodiek onderdeel zijn van evaluatie door het management team. In dit deel willen wij met u delen hoe wij denken dat dit proces georganiseerd zou moeten worden en wat de valkuilen hierbij zijn.

  Ethiek, keuzes maken, signaleren, is dit ook AOIC

  Interne controle zit niet alleen in het opstellen van de juiste procedures en richtlijnen, in een sluitende procesgang en het achteraf controleren van juistheid en volledigheid. Controle-instrumenten bestaan dan ook niet enkel uit deze regels, procedures en werkbeschrijvingen, maar ook uit 'personnel controls', sociale controle en subjectieve elementen in prestatiebeoordelingen. Welke plaats krijgt dit in uw AOIC?

 • De training is onderverdeeld naar 5 onderwerpen en duurt 5 weken. De cyclus wordt 6-8 keer per jaar aangeboden en kosten EUR 499 per deelnemer. Een groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

  Tijdstip

  Elke training start om 16:30. Om 18:00 worden er broodjes geserveerd en om 20:30 sluiten we de avond af.

  Trainers

  Trainers zijn o.a. drs. Pieter de Kok, bekend van de accountancy hervormingsdiscussie in Nederland, Hans van Bunnik RE RA, auditor met 20 jaar ervaring in IT controls, Dennis van Krimpen FB, specialist op het gebied van Horizontaal Toezicht, drs. Joris Joppe RA, ervaren registeraccountant en diverse sprekers welke op basis van actuele thema's aan zullen schuiven.

  Certificaat

  De deelnemers ontvangen een certificaat van de AOIC Academy na afrondingen van de trainingen bij minimale aanwezig van 4 van de 5 hoofdthema’s.