Nieuws & Blog

It giet oan

Recent had ik het genoegen deel te mogen nemen aan een paneldiscussie over de impact van horizontaal toezicht op de werkwijze van fiscaal intermediairs. Een zaal vol professionals die graag van de fiscus wilden horen wat horizontaal toezicht nu feitelijk voor hun gaat betekenen, in het bijzonder voor wat betreft de interne organisatie.

HORIZONTAAL TOEZICHT DUS

In mijn laverende rol tussen toezichthouders en onderneming zie ik nog wel eens wat fout gaan. Een van mijn professionele hobby's is immers het inrichten van 'interne controle raamwerken', bij voorkeur draaiende op een real time continuous monitoring motortje.

Stap 1 onder zo'n raamwerk is het inrichten van een stevig fundament. Het fundament is niets anders dan een manifest, een denkkader, bestaande uit vastlegging van inzicht in te meten prestaties, te managen risicofactoren, vastlegging van basisprocessen en rollen en verantwoordelijkheden.

TERUG NAAR DE 3E HIT BIJEENKOMST

Ik mocht die middag ook een korte inleiding geven bij een eerder opgenomen interview met een fiscaal intermediair. In dit interview werd horizontaal toezicht besproken vanuit het perspectief van 'de interne organisatie'. Gezien mijn eerder genoemde professionele hobby is het geen verrassing dat ik de volgende vragen voor de aanwezige intermediairs had geformuleerd: "Wat zijn de belangrijkste aspecten van een Tax Control Framework?", "Wat betekent horizontaal toezicht in termen van risicoanalyse, vastlegging, rapportages en transparantie?" en "Wat betekent het vraagstuk kwaliteitsborgingsysteem voor u?".

Vanzelfsprekend had ik niet alle antwoorden en was ik uitermate verheugd met de aanwezigheid van de fiscus in de zaal en in het panel. Voor de fiscus had ik uiteraard ook nog wat vragen. "Komt er een certificering door de fiscus over de kwaliteit van interne processen van fiscaal intermediairs?", "Komt er een toetsing achteraf over de werking van de procedures?", "Hoe heftig zijn de eisen rondom een Tax Control Framework van een fiscaal intermediair?".

VEEL VRAGEN, REDELIJK HELDERE ANTWOORDEN

Om een twee uur durende panelbijeenkomst samen te vatten: de fiscus gaat NIETS certificeren, komt ook niet met kwalitatieve eisen, randvoorwaarden en ondergrenzen. Het is de verantwoordelijkheid van de fiscaal intermediair om horizontaal toezicht zo in te steken dat het eindproduct - de fiscale aangifte - aanvaardbaar is. Hoe het interne proces bij een fiscaal intermediair wordt ingericht laat de fiscus aan de markt over.

Ik zit nog midden in een uitermate positieve mailuitwisseling met de fiscus, omdat het bovenstaande mij bijzonder fascineert. Ik kom er zeker op terug. Ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het ontbreken van een 'dwingende' kwalitatieve beschrijving van de interne processen [het fundament] rondom horizontaal toezicht een goede zaak is. Zie de ontwikkelingen bij de AFM: alle accountantskantoren moeten de 'boel' op orde hebben, voor 200%, op straffe van sancties. Niet gedocumenteerd is niet uitgevoerd. Uiteraard , de AFM is geen horizontaal toezicht, maar wie in de buitenwereld begrijpt de nuance tussen verticaal, horizontaal en scheef toezicht? Er wordt toezicht gehouden op zakelijke dienstverleners, dat is de harde perceptie.

IS DE BOEL OP ORDE, DAN IS ER VERTROUWEN

Waarom de fiscus hier zo ontspannend inzit is mij nog niet helemaal duidelijk.  Is het visie, zijn het de noodzakelijke bezuinigingen (duizenden banen worden geschrapt), wat drijft nu echt horizontaal toezicht vanuit de fiscus? Is iedereen al om of zijn er een paar voorlopers die het leger aan belastinginspecteurs nog op sleeptouw moeten nemen? Ik wil nu precies weten hoe het zit, dus zet mijn zoektocht naar antwoorden voort.

Eerlijk is eerlijk, zeker vanuit het perspectief van de fiscus, mijn bovengenoemde overtuiging over de noodzaak van een stevig, door de fiscus 'overgedragen' kwalitatieve beschrijving van een TCF fundament, is al minder heftig dan drie maanden geleden. Laat de markt het maar lekker zelf uitzoeken hoe zij horizontaal toezicht organiseren. Waarom zou de fiscus daar inderdaad zijn vingers aan branden. Fiscale intermediairs zijn een hele grote groep professionals bij elkaar, die komen er vast ook samen uit. Toch? Op basis van het toenemende aantal convenanten tussen fiscaal intermediairs en de fiscus kan wellicht nu al voorzichtig worden geformuleerd: It Giet Oan, met of zonder fundament en certificering.

Maar goed, dan hebben we ook nog het fenomeen horizontaal toezicht tussen de fiscus en grotere ondernemingen. Individuele convenanten,

gentlemen's agreement met ondernemingen. Een ander verhaal, maar ook hier lijkt te gaan gelden dat de fiscus geen kwalitatieve handreikingen gaat geven. Het gaat niet voor keurmeester spelen. Tax Control Frameworks worden aan de deskundigheid van de markt overgelaten. Kansen voor Coney voor een creatieve en zinvolle invulling hiervan, doorspekt met gogme en data-analyse technieken.

 

Drs. Pieter de Kok RA

partner bij Coney - gespecialiseerd in het 'in control' vraagstuk, risicomanagement en data-analyse.