Nieuws & Blog

Valentijnsdag

Deze blog schrijf ik de dag na Valentijnsdag. Deze dag zal ik mij herinnen als de dag, waarop de liefde voor accountants als sneeuw voor de zon is verdwenen. Ook dit laatste is toepasselijk, 14 februari was de dag van DE dooi. De winter was in één klap voorbij.

Zo gaan die dingen. Er is een proces, er is een tijdslijn, en dan in één klap is het voorbij. Ook zo de aanloop naar de stemming in de Tweede Kamer over scheiding controle en advies en kantoorroulatie rondom Organisaties van Openbaar Belang (OOB's). Dit is de toplaag van accountancy en fiscaal Nederland. Valentijnsdag was geen beste dag voor dit deel van de accountancysector, zegt men.

Zelf ben ik geen Big4 accountant, ik ben partner bij een bescheiden clubje dat zich met name richt op innovatieve diensten rondom transacties, processen, continuous monitoring met een mooi woord en we hebben een kleine 'audit only' praktijk: Accountant 3.0. Verder ben ik aanjager van Tuacc, een groep accountants met liefde voor het vak.

Op MKB niveau is er overigens geen discussie over scheiding en roulatie. In de afgelopen 12 maanden is er een soort gezamenlijk standpunt geformuleerd met als conclusie dat de MKB accountant vooral de adviseur, sparringpartner van de DGA is. Veel behoefte aan nieuwe, verdergaande stringente regelgeving, is er (nog) niet in het MKB.

Valt er in het MKB niets te verbeteren als het gaat om accountancy? Vast, maar daar wil ik het nu een keer niet over hebben. Ik zie namelijk heel veel kansen voor de innovatie MKB accountant.

Eén ervan is het nemen van de "regie" rondom het bewaken van SBR ketens. 'Wat zeg je nu weer, SBR ketens?' 'Ja, SBR ketens.' 'Wat zijn dat?' 'Ik weet het ook niet precies, maar ik heb mij daar wel getracht een voorstelling van te maken.'

Stel, u bent als accountant actief in de sector transport. Op basis van SBR kunnen we dan een virtuele keten schetsen, waarin we een aantal verschillende partijen herkennen. De verzender, het te verzenden object, het transportbedrijf, de eindontvanger. Maken we hier een Business2Business keten van, dan hebben we drie zakelijke partners. Is het transportbedrijf uw klant, dan kunnen we de keten naar rechts doortrekken richting KvK, een bank, het CBS, de transportbranche etc. etc.

De gehele logistieke afwikkeling vertaald in objecten, zoals bijvoorbeeld ORDERS, ORDERBEVESTIGINGEN en BETALINGEN kunnen we standaardiseren met SBR technieken. De uitkomsten van al deze operationele handelingen in de keten komen uiteindelijk terug in financiële verantwoordingen, operationele dashboards en externe rapportages aan derden. Dit gebeurt uiteraard ook zonder standaardisatie, maar nu wellicht nog ieder voor zich.

Daarom zie ik een heel duidelijke rol voor een regisseur. Iemand die de regie neemt over berichtenuitwisseling tussen partners, tevens een monitoring rol vervult m.b.t. bijzondere transacties en de verschillende externe verantwoordingen voor zijn rekening neemt.

Dit alles op basis van een geïntegreerd SBR platform, op maat gemaakt voor die keten. Er zijn tientallen ketens te definiëren, dus is er behoefte aan tientallen regisseurs. En u weet, in het land van blinden is één oog Koning. Zomaar een kans, iets wat een MKB accountantskantoor op zich kan nemen. Zoekt u een partij die de continuous monitoring tools heeft dan weet u mij te vinden, voor alles wat met SBR te maken heeft, verwijs ik u vriendelijk naar Kees Schaap.