Nieuws & Blog

Fairplay - alles over Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht is een positief model dat wordt gekenmerkt door 'Fair Play'. Het dwingt fiscale afdelingen van bedrijven en fiscale intermediairs om vooraf beter na te denken over de processen, risico's en 'controls' met betrekking tot fiscale advisering en compliance.

Het is goed mogelijk dat dit 'nadenkproces' gepaard gaat met een cultuurverandering. Roestige procedures, werkwijzen en gewoontes des levens worden tegen het licht gehouden en bijgeschaafd tot een efficiëntere manier van werken met een beter resultaat. Daarnaast moet er een 'communicatielijn' open worden gezet met de Belastingdienst.

Een belangrijke stap rondom de implementatie van horizontaal toezicht is het documenteren van het bovengenoemde 'nadenkproces'. Wij gebruiken hiervoor AOIC.nl. Onze fiscale processen, onderkende risico's rondom fiscale dienstverlening in 'brede zin' en interne beheersingsmaatregelen zijn hierin vastgelegd. Binnen AOIC.nl wordt de effectiviteit van het interne beheersingraamwerk getoetst en worden verbeterpunten gedocumenteerd. Het convenant kan op deze wijze met gezond verstand worden getekend.

Een groot voordeel van horizontaal toezicht is het verankeren van 'zekerheid vooraf'. Een zekerheid die geheel des Maslows, past in de behoeftehiërarchie van mens en organisatie. Binnen de afspraken met de Belastingdienst worden fiscale kwesties vooraf besproken en is compliance (slechts nog) een rapportage van wat al overeengekomen is.

Het gaat om anticiperen in plaats van reageren. De tijd van vijf openstaande belastingjaren is voorbij. Het verdwalen in een grijs en mistig fiscaal gebied vanzelfsprekend ook.

Op afstand zie ik u denken: 'al die zekerheid is leuk, maar hoeveel extra werk (en dus geld) gaat dit kosten?'. Het vroegtijdig signaleren van 'bespreekpunten' is meer een 'tijdlijn issue' en dit geldt voor alle partijen. Voor de commerciëlen onder ons: naar voren gehaalde uren om kwesties vooraf te bespreken, moeten wel kunnen worden gedeclareerd.

Gaat een fiscalist of een onderneming zich anders gedragen binnen horizontaal toezicht? Wellicht. Door vooraf meer open en transparant te zijn, kan er af en toe minder scherp aan de wind gezeild worden. Aan de andere kant kunnen fiscale structuren met meer zekerheid worden opgezet, dus misschien biedt dat juist wel weer kansen.

Inspecteur? Vind je me lief?Horizontaal toezicht brengt mijns inziens weinig verandering in de relatie tot de belastinginspecteur. Ik ken bedrijven die zeer tevreden zijn over horizontaal toezicht ('geven en nemen'), maar ook bedrijven die er ontevreden over zijn omdat de inspecteur slechts wil nemen, maar niet wil geven. Sommige bedrijven kiezen er bewust voor om geen convenant af te sluiten. De huidige relatie lijkt vaak al op horizontaal toezicht, dus waarom is er een convenant nodig? De belangrijkste boodschap is wat mij betreft: 'Fair Play'. Met of zonder convenant, het is altijd zaak om op een eerlijke manier te komen tot aanvaardbare aangiften.

Ik wens een ieder veel horizontale wijsheid toe, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Wil je meer weten, in het bijzonder onze dienstverlening rondom Horizontaal Toezicht, bel eens met Dennis van Krimpen en Hans van Bunnik, mijn fiscale college partners.

Pieter de Kok